Hệ thống dữ liệu và báo cáo hình ảnh tuyến giáp (TIRADS) nhằm hỗ trợ chẩn đoán tình trạng ác tính của bướu giáp nhân thông qua việc siêu âm tuyến giáp.

TIRADS tuyến giáp ban đầu được nghiên cứu nhằm hỗ trợ việc quản lý bệnh nhân và tránh sinh thiết chọc hút bằng kim nhỏ không cần thiết.

Sau đó, TIRADS được sử dụng trong thực hành lâm sàng, có thể giúp bác sĩ đánh giá nguy cơ ác tính của nhân giáp để có chỉ định phù hợp trong việc điều trị bướu giáp nhân.

BC - TIRAD 02042021

Ba bảng phân loại TIRADS thường được áp dụng hiện nay là:

Các mức độ của TIRADS :

TIRADS 1 : tuyến giáp bình thường

TIRADS 2 : tình trạng lành tính (0% nguy cơ ác tính)

TIRADS 3 : Các tổn thương thường là lành tính ( tỷ lệ ác tính dưới 5%)

TIRADS 4 :  Tổn thương nghi ngờ ác tính

TIRADS 4a : Tỷ lệ ác tính  5-10 %

TIRADS 4b:  Tỷ lệ ác tính 10-80%

TIRADS 5:  Có từ 5 tổn thương ( tỷ lệ ác tính > 80%)

Theo đó, việc kết hợp TIRADS 4 và TIRADS 5 được xem như một yếu tố dự đoán tình trạng ác tính của nhân giáp. Các bác sĩ có thể dựa vào mức độ phân loại của TIRADS để chẩn đoán xem cần làm sinh thiết  bướu giáp giúp chẩn đoán bệnh nhân có bị ung thư tuyến giáp hay không.

Hiện tại, việc chẩn đoán ung thư tuyến giáp vẫn dựa vào kết quả sinh thiết bướu giáp là chủ yếu. Tuy nhiên, hệ thống phân loại TIRADS cũng góp phần giúp bác sĩ chuyên khoa dự đoán nguy cơ ung thư tuyến giáp qua siêu âm.